Technická príprava výroby

 

Pre našich zákazníkov komplexne spracujeme výkresovú dokumentáciu z ich ideových návrhov, náčrtov, prípadne z dodaných vzoriek.

• Spracovanie výkresovej dokumentácie v elektronickej aj tlačenej forme
• Spracovanie technologických postupov
• Výber vhodných materiálov
• Cenová kalkulácia
• Kontrola a odsúhlasenie vyrobených vzoriek