Strojárska a zámočnícka výroba

 

V oblasti strojárskej a zámočníckej výroby ponúkame výrobu:

• Súčiastok
• Častí strojov
• Jednoúčelových strojov a zariadení
• Náhradných dielov
• Prípravkov
• Dopravníkov
• Konštrukcií
• Zostáv