Rezanie laserom

Delenie materiálu vykonávame na modernom, počítačom riadenom laserovom stroji TRUMPF. Toto laserové zariadenie umožňuje rezanie materiálu presným a hladkým rezom, a to bez ovplyvnenia štruktúry materiálu pri vysokej presnosti rezu. Presnosť výpalkov umožňuje efektívnejšie a jednoduchšie nasledovné spracovanie (ohýbanie, zváranie, ohraňovanie). Využitie má pri kusovej, sériovej a opakujúcej sa výrobe.

Výhody rezania laserom

Vysoká presnosť rezania
Vysoká rezná rýchlosť
Veľmi úzka rezná medzera
Veľmi úzka tepelne ovplyvnená oblasť
Hladké rezné hrany, nie je potrebné ich ďalšie opracovanie
Optimálne využitie tabule
Flexibilita – krátke prípravné časy
Možné gravírovanie do materiálov v jednom pracovnom chode s rezaním
Možnosť ďalšieho spracovania výpalkov priamo u nás
závitovanie, ohýbanie, lisovanie, zváranie.

Laserový stroj:

TRUMPF TruLaser 3030 L20 – 3200 W

Maximálne hrúbky podľa materiálu:

Materiál Hrúbka
Uhlíková oceľ 20 mm
Nerezová ocel 12 mm
Hliník a jeho zliatiny – ALMG3 8 mm
Pozinkovaná oceľ 4 mm

Technologické možnosti:

Parameter Hodnota
Maximálny formát plechu 3000 mm x 1500 mm
Presnosť ± 0,1 mm
Hmotnosť tabule do 800 kg
Rezné plyny Dusík, Kyslík

Rezanie laserom

Delenie materiálu vykonávame na modernom, počítačom riadenom laserovom stroji TRUMPF. Toto laserové zariadenie umožňuje rezanie materiálu presným a hladkým rezom, a to bez ovplyvnenia štruktúry materiálu pri vysokej presnosti rezu. Presnosť výpalkov umožňuje efektívnejšie a jednoduchšie nasledovné spracovanie (ohýbanie, zváranie, ohraňovanie). Využitie má pri kusovej, sériovej a opakujúcej sa výrobe.

Výhody rezania laserom

Vysoká presnosť rezania
Vysoká rezná rýchlosť
Veľmi úzka rezná medzera
Veľmi úzka tepelne ovplyvnená oblasť
Hladké rezné hrany, nie je potrebné ich ďalšie opracovanie
Optimálne využitie tabule
Flexibilita – krátke prípravné časy
Možné gravírovanie do materiálov v jednom pracovnom chode s rezaním
Možnosť ďalšieho spracovania výpalkov priamo u nás
závitovanie, ohýbanie, lisovanie, zváranie.

Laserový stroj:

TRUMPF TruLaser 3030 L20 – 3200 W
Maximálne hrúbky podľa materiálu:

Materiál Hrúbka
Uhlíková oceľ 20 mm
Nerezová ocel 12 mm
Hliník a jeho zliatiny – ALMG3 8 mm
Pozinkovaná oceľ 4 mm

Technologické možnosti:

Parameter Hodnota
Maximálny formát plechu 3000 mm x 1500 mm
Presnosť ± 0,1 mm
Hmotnosť tabule do 800 kg
Rezné plyny Dusík, Kyslík
//]]>