Kontrola

Kontrola prebieha štandarde počas celého priebehu výroby. Medzioperačne je vykonávaná na každom pracovisku. Po dokončení výroby zákazky vykonávame výstupnú kontrolu použitím kalibrovaných meradiel a meracích prístrojov.

Na požiadanie zákazníka poskytujeme:

3D optické skenovanie

rozsah 3D skenovanie Φ 800 x 300 mm
presnosť skenovaných dát 0,03 mm
výstupné dáta vo formáte .stl

3D súradnicové meranie

rozsah 3D merania 1000 x 1500 x 800 mm
presnosť merania 0,0038 mm + L/250 mm
možnosť digitalizácie 2D profilov s meracím rozsahom 750 x 495 mm
výsledky merania = merací protokol

Kontrola

Kontrola prebieha štandarde počas celého priebehu výroby. Medzioperačne je vykonávaná na každom pracovisku. Po dokončení výroby zákazky vykonávame výstupnú kontrolu použitím kalibrovaných meradiel a meracích prístrojov.

Na požiadanie zákazníka poskytujeme:

3D optické skenovanie

rozsah 3D skenovanie Φ 800 x 300 mm
presnosť skenovaných dát 0,03 mm
výstupné dáta vo formáte .stl

3d súradnicové meranie

rozsah 3D merania 1000 x 1500 x 800 mm
presnosť merania 0,0038 mm + L/250 mm
možnosť digitalizácie 2D profilov s meracím rozsahom 750 x 495 mm
výsledky merania = merací protokol

//]]>