• Invoicing Details

  KAROVIČ oceľová výroba, s.r.o.
  Vendelínska 51/49
  900 55 Lozorno

  ID No.: 44986254
  VAT ID No.: SK2022939644

  Bank contact
  Všeobecná úverová banka, a.s.
  Account No: 3288263451/0200
  IBAN: SK6602000000003288263451
  SWIFT: SUBASKBX

  Establishment Address

  Železničná 931
  900 55 Lozorno
  Slovakia

//]]>