Nami používané technológie

Pri našej činnosti využívame iba najmodernejšie stroje, medzi ktoré patria:

  • Date
    január 19, 2016
    Laserové obrábacie zariadenie TruLaser 3030 fiber firmy TRUMPF je stroj pre všetky prípady: rýchly, spoľahlivý a s vysoko kvalitným výstupom
  • Date
    január 19, 2016
    Laserové obrábacie zariadenie TruLaser 3030 fiber firmy TRUMPF je stroj pre všetky prípady: rýchly, spoľahlivý a s vysoko kvalitným výstupom.
//]]>